Obnova centrálnej mestskej zóny, Michalovce

Objednávateľ:Mestský úrad Michalovce
Dodávateľ:Chemkostav, a.s
Doba výstavby:január, 2002 - november, 2002

Základné informácie

Nevyhovujúci stavebno-technický stav komunikácii ako aj inžinierskych sieti nachádzajúcich sa pod námestím, bol hlavným dôvodom na začatie rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny. Námestie je symetrické, v pozdĺžnom smere východ - západ. Šošovkovitosť hlavnej ulice je podporená riešením novej aleje stromoradia, verejného osvetlenia a šošovkovitou úpravou dvoch vnútorných parkov.

Oživujúcim prvkom celého námestia je rekonštruovaná centrálna fontána so sochou "Jar Zemplína" od akademického sochára Gibalu. Pôsobenie sochárskej výzdoby, prírodnej kamennej dlažby a obkladu fontány, hra a pohyb vody podľa tónov reprodukovanej hudby s večerným nasvietením, má vysoký estetický účinok a stala sa obľúbeným miestom pre oddych a posedenie. Celkovú harmóniu dotvára zeleň v celkovej rozlohe 6 644 m2.

Južnou stranou námestia vedie asfaltový cyklistický chodník šírky 3m, pričom celková plocha je 2 300m2.