Južné mesto - primárna infraštruktúra - vodohospodárske siete

Objednávateľ:Delta Construction, s.r.o.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:máj, 2013 - máj, 2014

Základné informácie

Všetky aktivity budú realizované s cieľom pripraviť potrebnú infraštruktúru pre nové územie, kde je v budúcnosti plánovaná výstavba. Z tohto dôvodu sa tu budú realizovať komplexné úpravy.
 
Z hľadiska pitnej vody, tu dôjde k rozšíreniu a predĺženiu existujúcich vodovodov a zároveň aj k vytvoreniu nových okruhov. Celková dĺžka uložených potrubí je podľa projektu je približne 3020 metrov. Úsek pod štvorprúdovou Panónskou cestou bude realizovaný pretláčaním potrubí pod cestou, s priemerom 1 meter a dĺžkou 64 metrov.
 
Súčasťou prác je aj odkanalizovanie územia celého Južného mesta. To bude zabezpečené tlakovou a gravitačnou kanalizáciou. Vytvorí sa tak nová odpadová sieť s dĺžkou približne 1610 metrov.