Intenzifikácia ČOV Bardejov

Objednávateľ:Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice
Dodávateľ:Združenie Chemkostav, a.s.- Ekostav a.s.
Doba výstavby:máj, 2011 - január, 2013

Základné informácie

Tento projekt bol navrhnutý z dôvodu navýšenia pôvodne napájaných ekvivalentných jednotiek na existujúcu ČOV mesta Bardejov. Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia ČOV s novou biologickou linkou.
 
Stavba sa realizovala v rámci areálu jestvujúcej ČOV. Projekt zahŕňal výstavbu nových a rekonštrukciu pôvodných častí ČOV na voľnej ploche v rámci areálu, ako aj na plochách objektov pôvodnej ČOV, ktoré boli demolované. Celý proces výstavby prebiehal za plnej prevádzky ČOV a delil sa na jednotlivé stavebné objekty, rozdelené na etapy, aby minimálne ovplyvnili kvalitu vyčistenej vody, počas celej rekonštrukcie.