Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objednávateľ:Obec Gemerská Ves
Dodávateľ:Chemkostav a.s.
Doba výstavby:apríl, 2012 - február, 2014

Základné informácie

Obec Gemerská Ves leží v okrese Revúca, na úpätí Juhoslovenskej kotliny. V obci žije 935 obyvateľov, z toho 431 Rómov. Rómska komunita je prevažne sústredená vo východnej časti obce, v areáli bývalého ŠM. Vzhľadom na chýbajúce pracovné príležitosti môžeme medzi sociálne nezvýhodnené skupiny obyvateľov zaradiť aj nerómske obyvateľstvo.

Projekt Gemerská Ves - Infraštruktúra rieši oblasť zásobovania obce pitnou vodou, resp. dobudovanie verejného vodovodu do oblasti obývanej rómskou komunitou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, komunikácie v rozsahu prístupu do rómskej osady, elektrické rozvody a verejné osvetlenie.