Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves

Objednávateľ:Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:apríl, 2014 - marec, 2015

Základné informácie

Zámerom projektu je zlepšenie nevyhovujúcej kapacity existujúcej ČOV Spišská Nová Ves, zlepšenie účinnosti čistenia odpadových vôd a zníženie energetickej náročnosti čistiaceho procesu. Dielo pozostáva z realizácie niekoľkých objektov. Okrem rekonštrukcie existujúcich objektov, ako nádrže kalového hospodárstva, trafostanica, kotolňa, garáže, dielne, atď., sú predmetom prác aj novo navrhnuté objekty a realizácia kanalizácie v rámci ČOV. Práce budú realizované v meste Spišská Nová Ves, na území jestvujúcej ČOV.