Bioplynová stanica Zemplínska Teplica

Objednávateľ:Alkon, Košice a.s.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:november, 2011 - august, 2012

Základné informácie

Bioplynová stanica premieňa organickú biomasu (podľa receptúry) na metán a oxid uhličitý pomocou mikroorganizmov, na energiu z dostupných surovín v danej lokalite.

Stavba pozostávala zo 4 objektov. Budova kogenerácií zahŕňala murovaný objekt založený na železobetónových základových pásoch. Strop tvorili stropné TT panely, na ktorých je zrealizované zateplenie a povlaková strešná izolácia. Tento objekt bude slúžiť ako prevádzková a technologická budova. Sklad plynu je zrealizovaný z oceľovej konštrukcie a opláštený trapézovým plechom. Objekt bude slúžiť ako priestor pre vak hromadenia plynu. Primárne a sekundárne fermentory vrátane servisných pivníc - v rámci tohto objektu boli zrealizované monolitické servisné pivnice č.1,2,3. Tie slúžia pre technologické rozvody a zariadenia. Boli taktiež vybudované monolitické kruhové nádrže teda fermentory. Prebehla realizácia ich opláštenia trapézovým plechom a ich prestrešenie povlakovou hydroizoláciou a zateplenie. V rámci všetkých prác bolo zrealizované aj oplotenie objektu.


Výstavba objektu bioplynovej stanice, vrátane súvisiacej infraštruktúry, situovaná v katastrálnom území Zemplínska Teplica, okres Trebišov, bola úspešne ukončená a 28.8.2012 odovzdaná objednávateľovi.