Central Point Humenné

Beneficiary:Central Point, s.r.o.
Supplier:Chemkostav, a.s.
Construction duration:June, 2023 - September, 2024

Basic information

Projekt rieši rekonštrukciu už existujúceho stavebného objektu na polyfunkčný bytový dom. Rekonštrukcia zahŕňa nadstavbu, prístavbu a stavebné úpravy riešeného stavebného objektu. Existujúca stavba je štvorpodlažná, návrh rieši nadstavbu dvoch pridaných podlaží a prístavbu rozšírenia objektu. Jestvujúci objekt tvorí železobetónový prefabrikovaný skelet so stropnými panelmi. Novonavrhnutý objekt kombinuje luxusné bývanie a retailové priestory. Novovzniknutá pasáž orientovaná do námestia vytvára priestor pre štýlové kaviarne či reštaurácie. Súčasťou projektu je parkovisko zakryté veľkou vegetačnou strechou, ktorá má v lete ochladzovať okolie. Okrem klimatickej funkcie bude slúžiť obyvateľom bytového komplexu aj na trávenie voľného času. Majitelia bytov sa môžu tešiť aj na možnosť smart ovládania domácnosti, ktorá nie je na východe samozrejmosťou. Spolu vznikne 53 bytových jednotiek.