Systém riadenia kvality

Vysoká úroveň riadenia spolu s previazaním marketingového zamerania a požiadaviek zákazníkov vytvára taký procesný prístup, ktorý je vyžadovaný normou ISO 9001: 2000.

Neoddeliteľnou súčasťou moderného marketingového riadenia je orientácia na zákazníka, ktorej výsledky sa premietajú do celkového vnímania spoločnosti potenciálnymi investormi. Týmto prístupom spoločnosť vybudovala systém na vysokej úrovni, čo bolo v roku 1999 potvrdené certifikáciou systému riadenia kvality spoločnosťou TUV Managment Service GmbH.

Chemkostav a.s. chce byť spoločnosťou, ktorá bude aj naďalej poskytovať kvalitné služby na úrovni medzinárodného štandardu, pri zachovaní konkurencieschopných cien a vysokej spoľahlivosti pri realizovaní stavebných diel.

Za prijatie a plnenie týchto zásad kvality zodpovedá nielen vedenie spoločnosti, ale aj všetci zamestnanci, ktorí sú jej hlavným pilierom.

Web developed by LINQ.