Predmet podnikania

Občianska a bytová výstavba

 • administratívne a obytné budovy
 • polyfunkčné objekty
 • zdravotnícke zariadenia
 • objekty športového charakteru
 • autosalóny
 • obchodné centrá
 • rekonštrukcie pamiatkových objektov

Priemyselné stavby

 • výrobné, skladové a expedičné haly v elektrárenskom, papierenskom a spotrebnom priemysle
 • stavebné práce pri rekonštrukciách a dostavbách v energetike a chemickom priemysle

Inžinierske stavby

 • vodné nádrže a prečerpávacie stanice
 • vodovody, kanalizácie
 • spevnené plochy
 • parkoviská, komunikácie
 • čistiarne odpadových vôd 
Web developed by LINQ.