Zosuv na ceste v Mlynkoch odstráni Chemkostav

Zdroj: SITA
Zverejnené: 8.10.2012
Oprava cesty II. triedy v obci Mlynky v okrese Spišská Nová Ves bude lacnejšia ako sa predpokladalo. Správa ciest Košického samosprávneho kraja za práce naplánované na sedem mesiacov zaplatí 648 tis. eur, vrátane dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná cena za odstránenie havarijného stavu bola 1,614 mil. eur bez DPH.
Cestu II. triedy v obci Mlynky v okrese Spišská Nová Ves opraví spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce. Odstránenie havarijného stavu na komunikácii, spôsobeného zosuvom v dôsledku svahovej deformácie, má podľa zmluvnej ceny stáť takmer 648 tis. eur, vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Správa ciest Košického samosprávneho kraja na oprave poškodenej cesty ušetrí, pretože odhadované náklady boli 1,614 mil. eur bez DPH. Ako vyplýva z informácií o výsledku verejnej súťaže zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania, stavebné práce majú trvať sedem mesiacov. Chemkostav získal zákazku spomedzi jedenástich predložených ponúk.
Správa ciest Košického samosprávneho kraja bola zriadená 1. januára 2004 rozhodnutím krajského zastupiteľstva ako rozpočtová organizácia na zabezpečenie správy a údržby ciest II. a III. triedy. Po zmene spôsobu financovania a právnej formy pôsobí ako príspevková organizácia od začiatku roka 2011. Organizácia udržiava 1 955 kilometrov ciest II. a III. triedy vo vlastníctve kraja a na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest vykonáva aj údržbu na 265 kilometroch ciest I. triedy vo vlastníctve štátu.