Nemocnica Poprad otvorila 10 nových operačných sál

Zdroj:
Zverejnené: 24.10.2012
Rekonštrukcia stála viac ako 16 miliónov eur
Nemocnica Poprad otvorila desať nových operačných sál. Rekonštrukcia a technologická modernizácia stála spolu vyše šestnásť miliónov eur, z čoho väčšina bola pokrytá prostriedkami z eurofondov. Vedenie nemocnice očakáva, že zmena prinesie skvalitnenie služieb a skrátenie čakacích lehôt.
Tender s dvomi uchádzačmi
Európska únia v rámci Operačného programu Zdravotníctvo prispela na prestavbu sumou 13,95 milióna eur. Z vlastných zdrojov musela nemocnica hradiť viac ako 734-tisíc eur. Ďalších 1,58 milióna išlo od nemocnice na neoprávnené výdavky, čiže výdavky, ktoré pri projektoch EÚ neuhrádza.
Verejné obstarávanie, ktoré bolo ukončené v auguste 2010, vyhrala v užšej súťaži firma Montin s.r.o., ktorej spoločníkmi sú Tibor Mačuga, Milan Dunaj, Stanislav Janič a Róbert Mitterpach. Nemocnica vyberala z dvoch predložených ponúk.
Rozšírenie služieb
Rekonštrukcia sa týkala najmä priestorov oddelenia centrálnej sterilizácie, diagnostickej a intervenčnej rádiológie či oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny. Vďaka centralizácii operačných sál sa podľa nemocnice zvýši efektívnosť operačných výkonov, zvýši sa komfort pre pacientov a zároveň sa zlepšia pracovné podmienky pre personál.
Modernizácia má priniesť aj rozšírenie škály operačných výkonov v odbore urológia a pri ochoreniach ako nádory a choroby obehovej, tráviacej i dýchacej sústavy.


Foto - SITA / Rastislav Ovšonka