Chemkostav bude reprezentovať SR v európskej súťaži

Zdroj: Michalovčan
Zverejnené: 22.6.2012
The European Business Awards oznámila, že spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce zastupuje Slovenskú republiku v boji o toto prestížne ocenenie ako národný finalista. Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce bola po splnení tvrdých kritérií vybratá z množstva firiem ako jedna z 10 národných finalistov a bude v ďalšom kole bojovať o získanie ocenenia národný víťaz. Záverečné výsledky budú oznámené v apríli roku 2013. The European business awards vyberala najvýraznejšie európske spoločnosti, ktorých podnikanie je založené na schopnosti dodržiavať tri hlavné zásady, ktoré sú v centre pozornosti pri oceňovaní. Porota zložená z vážených odborníkov bude hľadať v Slovenskej republike firmu, ktorá sa prejavuje inováciami, obchodnou dokonalosťou a udržateľným rastom.
Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva Chemkostav, a.s. Michalovce povedal: „Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce je poctená možnosťou reprezentovať Slovenskú republiku. Firma pôsobí v oblasti stavebníctva už viac ako 15 rokov a po výbere je pre nás česť byť medzi poprednými spoločnosťami v našej krajine a v našom odvetví. The European Business Awards je všeobecne považovaná za ukážku toho najlepšieho z dynamicky napredujúcich firiem v Európe. Tešíme sa na ďalšie kolo tejto súťaže.“
O spoločnosti Chemkostav, a. s.
Spoločnosť vznikla na zelenej lúke bez akejkoľvek formy privatizácie či transformácie zápisom do Obchodného registra SR dňa 11.9.1996 pod názvom PSJ – Chemkostav, s.r.o. Spoločnosť Chemkostav, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od 1. júla 1999. Ako PSJ - Chemkostav, a.s. fungovala do marca 2004. Firma má základné imanie 165,98 tis. eur, vykonáva občianske, bytové, priemyselné a inžinierske stavby. Sídlo firmy je v Michalovciach a v súčasnosti zamestnáva 230 ľudí.