Bardejov bude mať modernejšiu čističku odpadových vôd

Zdroj: Prešovský Korzár.sk / tasr
Zverejnené: 9.6.2011

BARDEJOV. Kompletnú rekonštrukciu čističky odpadových vôd (ČOV) začalo mesto Bardejov. Nová moderná čistička má spĺňať najprísnejšie podmienky, do veľkej miery bude automatizovaná.

Celkové výdavky na výstavbu majú predstavovať 16,2 milióna eura. Takmer 15 miliónmi prispela Európska únia a štátny rozpočet. Stavbu zrealizujú firmy z Michaloviec, Chemkostav, a. s., a Ekostav, a. s.

"Jestvujúca čistička už v súčasnosti nepostačuje, je preťažená," uviedol dnes na tlačovej konferencii v Košiciach investičný riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) Róbert Hézsely. Stavba by mala ukončená v júni 2013, stáť bude v rámci areálu súčasnej čističky.

Nové zariadenie by už nemalo čistiť iba vody mesta Bardejov, ale aj vody z okolitých obcí a tým prispieť k lepšiemu životnému prostrediu, dodal Hézsely.

Súčasná ČOV v Bardejove je nedostatočná z hľadiska malej kvality čistenia odpadovej vody. Kvôli tomu sa musí napr. biologicky upravovať voda odoberaná z rieky Topľa na pitné účely. Objekty biologickej linky majú tiež nízky objem a sú plytké. Po výstavbe, ktorej začiatok sa rozbehol už v máji, budú ČOV testovať šesť mesiacov.