Zmeny vo vedení spoločnosti

Na prelome mesiacov február a marec sa uskutočnili zmeny vo vedení spoločnosti Chemkostav, a.s.

Obchodno-technický riaditeľ Ing. Milan Dunaj a výrobný riaditeľ Ing. Stanislav Janič sa rozhodli ku dňu 28.2.2019 ukončiť svoje pôsobenie vo výkone spoločnosti.

Od 1.3.2019 sa novými členmi vedenia spoločnosti stali Ing. Michal Šandrik na pozícii výrobného riaditeľa a Ing. Viliam Paľo na pozícii obchodno-technického riaditeľa.

Ing. Michal Šandrik sa súčasne stal novým členom predstavenstva spoločnosti. Štruktúra akciovej spoločnosti ostáva nemenná.

V spoločnosti Chemkostav som pôsobil do roku 2015 na pozícii stavbyvedúceho v rámci ktorej som realizoval významne projekty a stavby ako Gymnázium v Trebišove, LD Ozón, IM FNsP Prešov, AB Dúha, TU Vukonze, Poslucháreň UPJŠ, DSS Trebišov či ČOV Trebišov.
Následne som sa na krátky čas rozhodol zúročiť svoje vedomosti vo verejnom sektore, konkrétne na pozícii riaditeľa Služby m.p. Stropkov. Po troch rokoch a ôsmich mesiacoch som prehodnotil svoje pôsobenie v sektore a dohodol sa s generálnym riaditeľom spoločnosti Ing. Tiborom Mačugom na ďalšej spolupráci. Som veľmi rád, že môžem opätovne pôsobiť vo výrobe dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti Chemkostav.
“ 

Ing. Michal Šandrik
Výrobný riaditeľ

Vo firme pracujem viac ako 20 rokov. Doteraz som vykonával funkciu Riaditeľa divízie PS. Od 1.3.2019 zastávam  funkciu obchodno-technického riaditeľa. So svojim tímom ľudí chcem zabezpečiť  zákazkovú naplň tak, aby bol naplnený výrobný program spoločnosti. Svojou činnosťou chcem upevniť pozíciu našej firmy ako korektného a spoľahlivého partnera ako pre našich investorov, tak aj pre našich subdodávateľov.

Ing. Viliam Paľo
Obchodno-technický riaditeľ

Web developed by LINQ.