Získanie ocenenia „Čin roka 2011“ mesta Michalovce

Spoločnosť Chemkostav, a. s. Michalovce získala sošku Pegasa. Ide o cenu za čin roka v oblasti architektúry, ktorú každoročne udeľuje mesto Michalovce. Samospráva sa tento významný titul rozhodla udeliť spoločnosti Chemkostav, a. s. Michalovce, za mimoriadny výsledok pri zhotovení stavby Regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce.

Odovzdávanie titulov Čin roka bolo súčasťou slávnostného galaprogramu To najlepšie čo v meste Michalovce máme. Ocenenie a sošku Pegasa si z rúk primátora mesta Michalovce Viliama Zahorčáka prevzal Ing. Stanislav Janič, podpredseda predstavenstva Chemkostav, a.s. Michalovce, ktorý povedal:

“Každé ocenenie našej práce si v spoločnosti Chemkostav, a.s. Michalovce mimoriadne vážime. Tento titul za Čin roka v oblasti architektúry je pre nás ale výnimočný tým, že sme ho ako firma získali za stavbu, ktorá sa nachádza v mieste sídla spoločnosti. Pri všetkých prácach tak boli stavbári ostro sledovaní nielen zo strany zhotoviteľa a investora diela, ale najmä zo strany obyvateľov mesta. Keďže sa medzi nimi nachádzali aj príbuzní či priatelia robotníkov, svojou kontrolou prispeli výraznou mierou k špičkovému dielu.„

Regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce sa začala v roku 2010. Termín realizácie diela bol stanovený do 12 mesiacov od prevzatia staveniska. Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce ho však skrátila a Námestie slobody a jeho okolie odovzdala do užívania v predstihu. Rozpočet projektu presiahol sumu 1,6 mil. eur.

“Pri prácach sme na Námestí slobody a v jeho blízkosti kompletne zrekonštruovali chodníky, parkovisko a terasu. Pribudla nová moderná fontána, dlažba, lavičky, osvetlenie, cyklistický chodník a množstvo zelene. Centrum Michaloviec je teraz atraktívne nielen pre obyvateľov mesta ale aj pre návštevníkov.„ povedal Ing. Patrik Sabov, generálny riaditeľ spoločnosti Chemkostav, a.s. Michalovce.

 

O spoločnosti Chemkostav

Spoločnosť Chemkostav, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od 1. júla 1999, ako PSJ - Chemkostav, a.s. fungovala do marca 2004. Firma má základné imanie 165,98 tis. eur, vykonáva občianske, bytové, priemyselné a inžinierske stavby.

Sídlo firmy je v Michalovciach a v súčasnosti zamestnáva 230 ľudí.