Začiatok výstavby v Prešove

Od decembra nájdete Chemkostav aj na stavbe v Prešove. Konkrétne, začala sa rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana v Prešove.

Viac informácii o rekonštrukcii spolu aj s fotografiami nájdete na našej webstránke v časti Stavby v realizácii
Web developed by LINQ.