Technologický objekt pre letecké navigačné služby, Mošník, Slanské vrchy

Spoločnosť Chemkostav, a.s. podpísala zmluvu o dielo na realizáciu zákazky „Technologický objekt pre letecké navigačné služby, Mošník, Slanské vrchy“. Objednávateľom diela sú Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik.

Predmetné územie má charakter členitého horského extravilánu. Pozemok, na ktorom má stať technologický objekt sa nachádza na nezalesnenej časti vrchu Mošník v Slanských vrchoch. Objekt pozostáva z podstavy, ktorá má dve podlažia a veže štvorcového pôdorysu, ktorá je ukončená oceľovým podstavcom s technologickou kupolou pre radarové zariadenia opatrenou ochranným obalom. Veža vrátane kupoly je vysoká 46,86m. Objekt má jeden hlavný vstup z východnej strany spodnej stavby, z ktorého sú prístupné miestnosti prvého nadzemného podlažia pre sekundárnu technológiu a schodisko vo vežovej časti, umožňujúce prístup do priestorov druhého nadzemného podlažia, s umiestnením primárnych technologických zariadení. Na tomto poschodí je riešený otvor pre možný  prístup rozmerných zariadení technológie. Nakoľko sa jedná o bez obslužný technologický objekt, sú z bezpečnostného hľadiska minimalizované otvory v obvodovom plášti.

Výsledné dielo bude bez obslužný technologický objekt, slúžiaci účelom spoločnosti Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky š.p. Bratislava, pre zabezpečenie prevádzky navigačných leteckých služieb na východe územia SR. V objekte budú nainštalované výlučne zariadenia (radar) slúžiace k zabezpečeniu týchto služieb.