Slávnostné ukončenie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZpS a DSS Trebišov"

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce sa dňa 13.11.2014 zúčastnila slávnostného ukončenia realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZpS a DSS Trebišov“. Práce na predmetnom projekte prebiehali v Špecializovanom zariadení, zariadení pre seniorov a  domove sociálnych služieb - LUMEN, Jilemnického 170/1, Trebišov.
 
Cieľom projektu bolo vytvorenie lepších podmienok pre ubytovanie dôchodcov, sprístupnenie objektu imobilným občanom, odstránenie porúch pôvodnej plochej strechy objektov, vytvorenie lepších podmienok pre relaxáciu, oddych a zdravotnú starostlivosť dôchodcov ako aj výmena starých zásobníkových ohrievačov vody za slnečné kolektory.
 
Celý komplex tohto zariadenia je tvorený štyrmi samostatne stojacimi objektmi, ktoré sú vzájomne prepojené, čím je umožnený prístup do všetkých častí suchou nohou. Po ukončení prác vznikli v  pavilóne A, rovnako aj  pavilóne B, predovšetkým izby s vyšším štandardom a samostatnou hygienou, vrátane výmeny starých poškodených a  netesniacich okien a  balkónových dverí. Taktiež došlo k sprístupneniu celého komplexu pre zdravotne ťažko postihnutých osadením výťahov a realizáciou bezbariérových úprav. Nová šikmá valbová strecha bola pokrytá asfaltovým šindľom.
 
Pomerne výrazná zmena nastala aj v pavilóne C, ktorý tvorí hlavný vstup do celého komplexu. Jestvujúce priestory sa zmenili na zónu rehabilitácie a relaxácie. V miestnosti na oddych pribudla vírivka, sauna, lehátka, sprchovací kút a nádoby na ochladzovanie nôh, WC pre imobilných, šatňa so sprchovacím kútom, elektroliečba a miestnosť pre maséra.
 
Všetky práce boli realizované iba zmenou dispozície už existujúcich priestorov. Rekonštrukcia tak výrazne architektonicky nezmenila celkový vzhľad objektu. 
 
Dátum začatia realizácie projektu:          11.04.2013
Dátum ukončenia realizácie projektu:    10.10.2014
Celkové náklady na projekt (bez DPH):   2 870 849,21 €
Obstarávateľ:                                                Košický samosprávny kraj
Zhotoviteľ:                                                      Združenie „Chemkostav, a.s. - EKOLOSERVIS s.r.o.“
Projektant:                                                     Apro s.r.o., Ing. Ján Staš