Slávnostné poklepanie kameňa v Humennom

Dňa 28.08.2023 sa konalo slávnostné zahájenie stavby Central Point Humenné za účasti investora, zhotoviteľa, primátora a poslancov mestského zastupiteľstva mesta Humenné.
Viac informácii nájdete tu: