Slávnostné otvorenie TIOPu v Trebišove

Dňa 20.10.2023 za účasti štátneho tajomníka ministerstva dopravy Jaroslava Kmeťa, jeho poradcu a riaditeľa ÚPSVaR Trebišov Martina Dzielavského, primátora mesta Mareka Čižmára, námestníka generálneho riaditeľa ŽSR Jozefa Veselku sme slávnostne otvorili Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov.