Slávnostné odovzdanie v Bardejove

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce sa včera zúčastnila slávnostného odovzdania časti diela Vybudovanie traktu urgentnej medicíny – stavebná časť objekt SO03 Prístavba k detskému oddeleniu“. Zmluva o dielo bola podpísaná s Nemocnicou Bardejov dňa 09.10.2018. Termín podpísania zmluvy bol zároveň aj termínom začiatku realizácie výstavby. Tento projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Cieľom celého projektu je vybudovanie traktu urgentnej medicíny, rekonštrukcia, modernizácia hlavného monobloku pavilónu „C” na I. NP v rámci areálu nemocnice, zriadenie urgentného príjmu v hlavnom monobloku pavilónu „C” na I. NP, oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v prístavbe pavilónu „C1” na I. NP, spevnených plôch pre ZZS a novo navrhovanej prístupovej komunikácie s napojením na ul. Ťačevskú na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v rámci areálu NsP Sv.Jakuba, n.o., Bardejov. Cieľom realizácie „SO 03 Prístavby k detskému oddeleniu” bolo zvýšenie existujúcich kapacít.

Prístavba k detskému oddeleniu sa napojila spojovacou chodbou na existujúcu časť objektu cez určenú časť, ktorá sa stavebne upravila a prispôsobila napojeniu. Budova pozostáva z 2 nadzemných podlaží. Na I. NP sú umiestnené ambulancie a zázemie pre lekárov a sestry. Pri ambulanciách sa nachádza čakáreň, sklad a výlevka. Na II. NP sú izby s hygienickým zázemím pre pacientov a zázemie sestier. V spojovacom krčku je únikové schodisko na terén, na západnej strane. Hlavný vstup do prístavby je v spojovacom krčku z východnej strany, je bezbariérový, riešený pochôdznou rampou.

Viac informácií nájdete na:
http://ahojbardejov.sk/clanky/clanok/4451/v-nemocnici-slavnostne-otvorili-novu-cast-detskeho-oddelenia/