Slávnostné odovzdanie Nemocnice Agel Zvolen a.s.

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce sa dnes zúčastnila slávnostného odovzdania diela „Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen, a.s.“. Zmluva o dielo bola podpísaná s Nemocnicou Agel Zvolen a.s. dňa 21.08.2019. Stavba bola zahájená dňa 20.09.2019 a ukončená k 30.05.2021. Tento projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Cieľom celého projektu bola rekonštrukcia nemocnice, ktorá pozostávala z troch častí - objekt : SO 01 - Urgentný príjem, objekt : SO 02 – OAIM, objekt : SO 03 - Operačky 1.poschodie.    

 

Viac informácií nájdete na:

http://www.chemkostav.eu/referencie/obcianske-stavby/modernizacia-infrastruktury-pre-zefektivnenie-posk.html