Skolaudovaná väznica v Macedónsku

Dňa 17.07.2018 sa uskutočnila na stavbe „Výstavba a rekonštrukcia objektov v komplexe väznica – nápravné zariadenie IDRIZOVO“ kolaudácia.

Práve touto stavbou sa začalo v roku 2014 pôsobenie michalovskej spoločnosti Chemkostav na pôde Macedónska. Stavba je zároveň prvou väznicou v portfóliu spoločnosti.
 

O stavbe a priebehu výstavby nám viac porozprával Ing. Mite Stojkovski, riaditeľ organizačnej zložky v Macedónsku v rozhovore, ktorý bol publikovaný v našom firemnom časopise Michalovský Chemkostav a jeho časť prinášame aj tu.

O aký projekt išlo zo stavbárskeho hľadiska?

Projekt „Výstavba a rekonštrukcia objektov v komplexe väznica – nápravné zariadenie Idrizovo – Skopje“ je rozdelený na 3 etapy. My sme zrealizovali jeho 1. etapu, ktorej cieľom bola výstavba nových objektov v areáli väzenského objektu ako aj rekonštrukcia pôvodných budov, kde bude sídliť napríklad administratíva a tréningové stredisko pre policajtov s ubytovacími kapacitami. V rámci stavby sme zrealizovali búracie práce 16 starých objektov na celkovej ploche 10 400 m2 a výstavbu nových objektov pre mužov v otvorenom oddelení v objeme 5 500 m2 a v polo otvorenom oddelení v objeme 4 650 m2. Projekt si vyžadoval výstavbu nového objektu čističky odpadových vôd pre 1 000 EO, novú vodovodnú sieť, splaškovú kanalizáciu, zavlažovací systém i elektrickú sieť. Ďalej sme zabezpečili výstavbu ciest, chodníkov a peších zón, výstavbu parkov a zelených plôch na celkovej ploche 15 820 m2, a výstavbu 2 multifunkčných športových areálov. Nemenej dôležitá bola výstavba plotov – betónový plot vo výške 5,40 m a dĺžke 348 m, kovový plot vo výške 4 m a dĺžke 325 m, kovový plot vo výške 4,50 m a dĺžke 675 m a kovový plot vo výške 2 m a dĺžke 633 m.

Čo bolo na stavbe najkomplikovanejšie?

Ako prvé je potrebné poznamenať, že sme pracovali v podmienkach existujúcej väznice, ktorá v tom čase mala 1 900 väzňov. Druhou výzvou bola konštrukcia a montáž 927 prefabrikovaných betónových panelov, z ktorých mal každý podľa typu hmotnosť v rozmedzí 1 000 a 8 500 kg. Vyhotovené boli vo fabrike v Skopje a špeciálnou prepravou prepravené na stavbu. Pre ich inštaláciu sme museli zabezpečiť žeriav, ktorý musel spĺňať podmienky veľkého zaťaženia a pohyboval sa po žeriavovej dráhe. Ako tretie by som spomenul realizáciu prác na území s vysokou úrovňou podzemnej vody mínus 60 cm, ktorú sme museli počas celej realizácie znižovať.

Na záver by som spomenul problém v projektovej dokumentácii prefabrikovaných betónových panelov, kde neboli dostatočne spracované potrebné detaily. Spolu s tímom našich inžinierov a kolektívom partnerov sme museli spracovať a aktualizovať všetky detaily, ktoré sa v projektovej dokumentácii nenachádzali, a na to sme potrebovali 4 mesiace.

Aká bola spolupráca s investorom?

Spolupráca s investorom na úrovni riaditeľov a na technickej úrovni bola dobrá. Investor špeciálne na tento projekt vytvoril tím skúsených inžinierov. Zároveň sme mali stálu podporu od jeho zástupcov, bez pomoci ktorých by stavba nebola dnes v takom štádiu, v akom je. Na začiatku sme mali administratívne problémy vyplývajúce z rozdielnej legislatívy v Macedónsku a na Slovensku. No ako pri všetkom v živote, každý nový začiatok je ťažký.

Subdodávatelia boli vo väčšine z Macedónska? Aká bola s nimi spolupráca?

Z Macedónska bolo až 95% subdodávateľov. Mimo krajiny sme kúpili iba železo z Bulharska a protipožiarne dvere z Talianska. V roku 2014, keď sme začínali, bola spoločnosť Chemkostav neznáma v Macedónsku. Nemali sme tu žiadnu históriu a všetci sa pozerali na spoluprácu s nami s rezervou. Aj preto na začiatku množstvo spoločností s nami nechcelo spolupracovať. Ceny, ktoré nám ponúkali, neboli prijateľné. Trpezlivou prácou, neustálymi  stretnutiami a odporúčaniami od našich priateľov sa nám však podarilo vybudovať si korektné vzťahy.

Web developed by LINQ.