Rezidencia Baštová II Košice

Dňa 24.06.2021 sme podpísali zmluvu o dielo so spoločnosťou Rezidencia centrum, s.r.o. na projekt Rezidencia Baštová II na Baštovej ulici v Košiciach. Prevzatie staveniska sa očakáva po ukončení archeologického prieskumu. Celý projekt sa má zrealizovať za 18 mesiacov od zahájenia prác.
 
Cieľom projektu je  vybudovať v areáli bývalého Kráľovského vojenského úradu a väznice na Baštovej ulici v Košiciach moderný bytový dom reflektujúci súčasný trend bývania v centre mesta v tesnom kontakte s jestvujúcou historickou zástavbou. Výhodou lokality je priame napojenie na centrum mesta a možnosť napojenia na všetky potrebné inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú v blízkom okolí a ktoré svojim technickým riešením a kapacitami budú vyhovovať požadovaným odberom. Jedná sa o druhú etapu výstavby v areáli. Rezidenčný komplex bude obsahovať 36 bytov rôznych veľkostných kategórií (1, 2, 3 a 4-izbové byty). Na prízemí smerom do Baštovej ulice sa uvažuje s nájomnými prevádzkami. V objekte je plánované jedno podzemné podlažie pre parkovanie. Podzemné parkovisko je dimenzované iba na potreby areálu, nebude využívané ako verejné parkovisko.