Rekonštrukcia v onkologickej budove J.A.Reimana v Prešove

V marci spoločnosť Chemkostav, a.s. prevzala stavenisko od investora FNsP J.A .Reimana v Prešove. Realizovaná stavba sa nachádza v areáli FNsP – v onkologickej budove ťažkých žiaričov. Hlavným cieľom interiérovej rekonštrukcie je zabezpečenie pripravenosti pre montáž 2 ks lineárnych urýchľovačov a CT prístroja, vrátane prislúchajúcich priestorov. Ide o výmenu troch prístrojov, ktoré sú zastaralé a vyžadujú si výmenu.  Jestvujúca budova je dvojpodlažná s plochou strechou. Stavebné úpravy sa budú realizovať na I.NP, I.PP a streche. Ukončenie prác je naplánované v marci 2020.
Web developed by LINQ.