Rekonštrukcia študentských domovov Technickej univerzity v Košiciach

Naša spoločnosť sa stala úspešnou vo výberovom konaní na predmet zákazky Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach – rekonštrukcia – časť 1. Predpokladaný termín začatia prác sa očakáva v najbližších dňoch. Práce na časti 1, bloku C a D, ktoré zahŕňajú obnovu exteriéru by sa mali ukončiť do 6 mesiacov od ich začatia.

Obnova exteriéru je predstavovaná komplexnou obnovou budovy, ktorá pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa oboch pozdĺžnych fasád, zateplenia obvodového plášťa oboch štítových fasád, zateplenia základových konštrukcií po obvode budovy, novej hydroizolácie strešného plášťa, sanácie loggií, obnovy podlahových vrstiev stropných loggiových panelov, vrátane novej hydroizolácie, nového oplechovania ukončenia podlahy a kompletnej výmeny zábradlí, zateplenia priečelných loggií, ako aj obnovenie povrchovej úpravy ostatných plôch loggiových stien, ďalej z výmeny výplňových konštrukcií okien v oboch priečeliach, dokončenia komplexnej výmeny bytových a loggiových okien, obnovy povrchovej úpravy sokla.