Rekonštrukcia nemocnice v Rožňave

Naša spoločnosť sa bude podieľať na realizácií stavebných prác, ktoré súvisia s rekonštrukciou Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave. Zmluva o dielo bola obojstranne podpísaná  a stavenisko sa prevzalo dňa 03.03.2020. Termín odovzdania všetkých prác je naplánovaný na koniec mesiaca marec 2021.

Predmetom stavebných prác sú búracie práce, úprava deliacich priečok, osekanie keramických obkladov a dlažieb, demontáž starých vnútorných dverí, ako aj vonkajších okien a stropných podhľadov, odstránenie starých náterov a realizácia novej omietky a malieb v priestoroch objektu SO 01 – Urgentný príjem. Práce budú obsahovať aj úpravu rozvodov elektroinštalácie, slaboprúdov, EPS, HSP, medicinálnych plynov, VZT, vodovodu a kanalizácie. Ďalej sa bude realizovať rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou a prebehne aj rekonštrukcia výťahu urgentného príjmu.