Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana v Prešov

Dňa 29.10.2018 uzavrela spoločnosť Chemkostav, a.s. s objednávateľom Fakultnou nemocnicou s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove zmluvu o dielo „Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana“.

Plánovaná rekonštrukcia sa týka budovy interného pavilónu, ktorý má jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia, v zadnej časti budovy sú dve podlažia.

Predmetom výstavby sú stavebné úpravy interného pavilónu na všetkých štyroch nadzemných podlažiach, zateplenie budovy a zrealizovanie klimatizácie. V rámci lôžkového oddelenia sa vybuduje nová elektroinštalácia, slaboprúd, zdravotechnika, vzduchotechnika, medicinálne plyny a ústredné vykurovanie.
 

Výstavba potrvá jedenásť mesiacov.
Web developed by LINQ.