Rekonštrukcia hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom

Spoločnosť Chemkostav, a.s. podpísala v máji zmluvu o dielo "CHP Vyšné Nemecké – AB, osobná doprava – rekonštrukcia", ktorého objednávateľom je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na objekte prevádzkovej budovy hraničného priechodu pre osobnú dopravu vo Vyšnom Nemeckom.

Rekonštruovaný objekt bol pôvodne postavený v deväťdesiatych rokov minulého storočia a zásadne prestavaný v roku 2007-08, keď boli zbúrane niektoré jeho časti a k objektu bola pristavaná oceľová konštrukcia, ktorá prekryla priestor pre osobnú dopravu. Momentálne však už budova nevyhovuje súčasným požiadavkám STN z pohľadu energetickej hospodárnosti a efektívnej prevádzky objektu. Súčasťou rekonštrukcie je aj nové vnútorné dispozičné usporiadanie vstupnej a výstupnej haly pre kontrolu cestujúcich v osobnej preprave.

Stavebné práce boli zahájené začiatkom júna 2019 s plánovaným ukončením na začiatku novembra 2019.
Web developed by LINQ.