Pri Čermáni - bytový dom FG

Dňa 10.12.2015 došlo medzi spoločnosťou TOPNR s.r.o. a Chemkostavom, a.s. k podpisu Zmluvy o dielo, ktorej predmetom je realizácia projektu s názvom Pri Čermáni. Práce na predmetnej stavbe začínajú 08.01.2016 a ich ukončenie sa očakáva 30.09.2016. Realizácia prác bude prebiehať na Nedbalovej ulici v Nitre.

Rezidenčný komplex Pri Čermani je tvorený deviatimi samostatnými bytovými domami označenými ako A,B,C,D,E,F,G,H a I, v ktorých sa bude celkovo nachádzať 200 bytových jednotiek a 176 garážových státí. Spoločnosť Chemkostav, a.s. bude realizovať práce na bytových domoch F a G. Stavby F,G budú vzájomne prepojené suterénmi slúžiacimi pre parkovanie vlastníkov bytov. Stavba bude pozostávať zo šiestich nadzemných podlaží. Prízemie bude slúžiť ako bytová časť. Tam, kde to neumožňoval svetlotechnický prepočet budú riešené kancelárie. Na zostávajúcich nadzemných podlažiach budú byty. 

Bytový dom FG:

Počet podzemných podlaží: 1

Počet nadzemných podlaží:  5 + 1 ustúpené podlažie

Predpokladaný počet obyvateľov v bytoch: 115

Predpokladaný počet obyvateľov v apartmánoch: 12

Počet parkovacích miest: 48

Úžitková plocha bytov (bez balkónov a terás): 3149 m2
52 bytov v štruktúre 4 x 4-izbový byt, 8 x 3-izbový byt, 30 x 2-izbový byt a 10 x 1-izbový byt

Úžitková plocha apartmánov (bez balkónov a terás): 344 m2
8 apartmánov , z toho 2x 3izbový

Úžitková plocha domovej vybavenosti: 111 m2

Úžitková plocha parkovania: 633 m2

Úžitková plocha balkónov a terás: 679 m2

Celková úžitková plocha objektu (bez balkónov a terás): 5089 m2

Celková podlažná plocha objektu (bez balkónov a terás): 5921 m2

Zastavaná plocha bez podzemných podlaží (na úrovni 1.NP): 925 m2

Zastavaná plocha vrátane podzemných podlaží: 1422 m2

Obstavaný objem objektu:  19987 m3