Pri Čermáni - bytový dom ABC a DE

Spoločnosť TOPNR s.r.o. a Chemkostav, a.s. podpísali Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je realizácia projektu Pri Čermáni - bytový dom ABC a DE. Práce na predmetnej stavbe začínajú v septembri tohto roku a ich ukončenie sa očakáva koncom roka 2017. Realizácia prác bude prebiehať na Nedbalovej ulici v Nitre, kde v najbližšej dobe naša spoločnosť ukončí práce na bytových domoch F a G.
 
Jednotlivé bytové domy tvoria pôdorysné „T“ usporiadanie s orientáciou na juhozápad – severovýchod tak, že ramená objektu tvoria severnú clonu vnútorného átria, v ktorej sú umiestnené denné časti bytov. Dispozičné riešenie všetkých bytových domov je spoločné a zakladá sa na trojitom horizontálnom vrstvení, ktoré disponuje určitou autonómnosťou –suterén, prízemie, obytné podlažia - 2. až 5.NP obsahuje bezvýhradne bytové jednotky. Každý obytný dom má do suterénnej časti jeden prístup z novonavrhovanej komunikácie. Prízemná časť obsahuje zmes apartmánov a bytových jednotiek. Okrem toho sa v domoch A, B, C a D, E nachádzajú obchodné priestory, ktoré sú riešené autonómne, majú samostatný vstup a zásobovanie. Všetky poschodia sú výlučne určené pre umiestnenie bytových jednotiek. Na typickom podlaží sa nachádzajú 4 bytové jednotky v štruktúre 1x 3 – izbový byt, 2 x 2 – izbový byt a 1 x 1-izbový byt. Výnimku tvorí posledné ustúpené podlažie, kde sa nachádzajú vo všetkých domoch 2 bytové jednotky, jedná sa o 2 x 3-izbový byt.

Bytový dom ABC
Celková úžitková plocha objektu (bez balkónov a terás): 4897 m2
Obostavaný objem objektu: 19032 m3
Počet nadzemných podlaží: 4 + 1 ustúpené podlažie
Počet podzemných podlaží: 1
Počet bytov: 46 bytov
Počet apartmánov: 2 apartmány
Počet parkovacích miest: 49

Bytový dom DE
Celková úžitková plocha objektu (bez balkónov a terás): 3240 m2
Obostavaný objem objektu: 12512 m3
Počet nadzemných podlaží: 4 + 1 ustúpené podlažie
Počet podzemných podlaží: 1
Počet bytov: 30 bytov
Počet apartmánov: 2 apartmány
Počet parkovacích miest: 32