Podporte Chemkostav, a.s. v celoštátnej verejnej súťaži STAVBA ROKA 2014

Organizátorom prestížnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku, a to celoštátnej verejnej súťaže STAVBA ROKA, je od roku 1995 Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia. Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela - budovy, inžinierske stavby (novostavby, rekonštrukcie, obnovy), bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajiny registrácie právnických osôb.
 
Združenie ABF Slovakia dáva aj širokej verejnosti po šiesty raz v 20 - ročnej histórii tejto súťaže možnosť hlasovať za najkrajšiu stavbu, a to o Cenu verejnosti 2014. Celkovo 23 stavieb vystavených na známom internetovom portáli zoznam.sk sa uchádza o  priazeň v dňoch od 01. októbra do 28. októbra 2014, a to svojím architektonickým a urbanistickým riešením, stavebno-konštrukčným riešením, kvalitou stavebnej realizácie, resp. viac či menej veľkolepým investičným zámerom stavebníka (investora) či developera.
 
Spoločnosť Chemkostav, a.s. má v uvedenej súťaži prihlásené dve stavby – Rezidencia Šafranová záhrada a Bytový dom s polyfunkciou Grösslingova 50. Ak nás chcete podporiť, prosím kliknite na dole uvedené linky a zahlasujte za nás. Za každý jeden hlas ďakujeme.