Oprava a modernizácia manželských internátov bloku A, B, C, D, spojovacej chodby a vonkajších plôch

Spoločnosť Chemkostav, a.s. získala zákazku „Oprava a modernizácia manželských internátov bloku A, B, C, D, spojovacej chodby a vonkajších plôch“.  Objednávateľom prác je Univerzita Komenského v Bratislave. Začiatok prác je podľa zmluvy o dielo stanovený na 30. mája 2014 a ukončenie do 28. októbra 2014.

Riešené objekty sú súčasťou komplexu študentských internátov Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK, Staré Grunty v Bratislave. Ubytovací komplex manželských internátov je z funkčného hľadiska členený na niekoľko častí:

- ubytovacie 9 podlažné sekcie objektov pod označením bloky A, B, C, D a E, F, G, H

- telovýchovná časť (dve prevádzkovo prepojené telocvične)

- stravovacia časť

- vstupná a komunikačná časť.

Všetky časti sú na prízemí prevádzkovo prepojené átriovým zoskupením, komunikačnými spojovacími chodbami.

Predmetom realizácie prác, podľa zmluvy o dielo, je oprava a modernizácia blokov A,B,C,D, ich spojovacej komunikačnej chodby a vonkajších plôch. Účelom rekonštrukcie je zlepšenie poskytovaných ubytovacích služieb, skvalitnenie ubytovacieho prostredia, modernizácia technológií a inžinierskych sietí v súvislosti s prevádzkou daných objektov.