Odovzdaná stavba bytových domov Pri Čermáni F a G

Rezidenčný komplex Pri Čermáni sa nachádza v časti Nitra Klokočina medzi ulicami Nedbalova, Škultétyho, Golianova a športovým areálom. Je tvorený deviatimi samostatnými bytovými domami, v ktorých sa bude celkovo nachádzať 200 bytových jednotiek a 176 garážových státí.

V roku 2016 sme zrealizovali výstavbu I. etapy tohto projektu, samostatné bytové domy F a G, ktoré sú situované v spodnej časti areálu od športového štadióna. Práce na bytových domoch boli dokončené ku 1.10.2016, bez omeškania. Ukončenie preberacieho konania a odovzdanie diela objednávateľovi, spoločnosti TOPNR, s.r.o., sa konalo 18.10.2016.

Bytové domy F a G majú 6 nadzemných podlaží a vzájomne sú prepojené suterénmi. Suterény slúžia pre parkovanie vlastníkov bytov. Zároveň sú tu umiestnené pivnice. Výstavbou vzniklo spolu 60 bytov, jedno až štvorizbových, a 6 apartmánov.

Nosný systém objektov tvorí železobetónový skelet v kombinácii s lokálnymi stužujúcimi stenami. Schodiská sú jednoramenné z monolitického železobetónu, rovnako výťahová šachta je železobetónová. Objekty sú zastrešené plochými strechami. Súčasťou výstavby objektov bolo rozšírenie verejnej kanalizácie, napojenie na vodovodné a kanalizačné prípojky, vybudovanie komunikácie, spevnených plôch a vonkajšieho osvetlenia.

Fotografie z priebehu výstavby nájdete v našom albume zrealizovaných stavieb: http://www.chemkostav.eu/referencie/obcianske-stavby/pri-cermani---bytovy-dom-fg.html