Odovzdaná rýchlostná cesta

V utorok 16.05.2017 sa konalo slávnostné otvorenie úseku „Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ Pstruša“ za prítomnosti ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chrenka, zástupcov Národnej diaľničnej spoločnosti a zástupcov zhotoviteľa.

Na výstavbe tejto rýchlostnej cesty sme sa podieľali spoločne s našim španielskym konzoročným partnerom v združení „Chemkostav IS, s.r.o. – Corsan-Corviam Construcción, S.A.“ Naša dcérska spoločnosť Chemkostav IS, s.r.o. ako účastník združenia zrealizovala v zmysle zmluvy o združení na predmetnej stavbe práce vo výške 20% z celkovej ceny diela.

Dĺžka úseku R2 Zvolen východ – Pstruša je 7,85 km. V rámci neho bolo vybudovaných spolu 7 trvalých mostných objektov, z toho jeden nadjazd nad rýchlostnou cestou. Úsek začína mimoúrovňovou križovatkou Zvolenská Slatina s privádzačom cesty I/50 pred obcou Zvolenská Slatina. Trasa ďalej vedie severne od tejto obce, cez Zvolenskú kotlinu a končí pred mimoúrovňovú križovatkou Pstruša za ktorou sa plynulo pripája k úseku rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň. Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti skráti novovybudovaný úsek vodičom trasu o tri minúty. Zároveň významným spôsobom zníži tranzitnú dopravu cez obce Zvolenská Slatina, Vígľaš a Pstruša.

Sme radi, že výstavbou tohto úseku rýchlostnej cesty sme aj my prispeli ku skráteniu vzdialenosti medzi západom a východom.