Obchodné centrum Galéria Lučenec

V polovici novembra 2014 prevzala spoločnosť Chemkostav, a.s. stavenisko na projekte OC Galéria Lučenec. Investorom predmetného diela je spoločnosť Galéria LC, s.r.o. Práce majú byť odovzdané do konca apríla 2015.
 
Zámerom investora je vybudovať moderný projekt, ktorý môže svojou veľkosťou a vynikajúcim umiestnením ašpirovať na to stať sa miestom či už pre každodenné alebo príležitostné nákupy a alternatívou pre trávenie voľného času. Súčasne vzniká príležitosť pritiahnuť na lokálny trh nových operátorov a nové značky, ktoré majú potenciál expandovať.
 
Galéria Lučenec  je koncipovaná ako nižšia pozdĺžna budova, členená na 3 hlavné časti s výraznými vstupmi do objektu orientovanými v smere hlavných peších trás – zo západu, zo severu a z juhu. Farebným a materiálovým riešením je docielené spomínané vizuálne delenie objektu na tri hlavné časti. Centrálna časť je zafarbená do červenej farby a z východnej a zo západnej strany na ňu nadväzujú nižšia biela a výraznejšia modrá časť budovy. Spoločnosť Chemkostav, a.s. realizuje monolitickú betónovú konštrukciu, kde zaujímavosťou je prepätá výstuž. Ďalej sa podieľa na uzemnení a bentonitovej izolácií.
 
Celková koncepcia hmotového, materiálového a farebného riešenia si kladie za cieľ vytvoriť elegantnú modernú stavbu pre verejnosť, oživujúcu centrum mesta.