Nemocnica novej generácie Michalovce

Dňa 03.09.2015 prevzala spoločnosť Chemkostav, a.s. stavenisko stavby ,,Nemocnica novej generácie Michalovce,,. Po dlhom čase sa Chemkostavu opäť podarilo zahájiť realizáciu prác v mieste jeho pôsobenia. Investorom spomínaného projektu je spoločnosť Svet zdravia, a.s.

Predmetom prác je realizácia skeletu stavby – železobetónového bezprievlakového skeletu, s čiastočným suterénom a piatimi nadzemnými podlažiami, vrátane realizácie spodnej stavby. Nový objekt nemocnice je tvorený štyrmi plnými nadzemnými podlažiami a piatym nadzemným - čiastočným podlažím, ktorý je na úrovni strechy a je tvorený čiastočne železobetónovými konštrukciami a oceľovou konštrukciou prekrytou ľahkými sendvičovými panelmi. Obsahom statiky - skeletu stavby je kompletná konštrukcia stavby od hlavíc pilót stavby vrátane, po strechu – 5.NP. Súčasťou realizácie je aj realizácia podzemných častí kanalizácie ukončená nad úrovňou dosky suterénu a prízemia, ktorá je mimo suterén aj prechádza suterénom a prípojky vody pitnej a požiarnej, ktorá začína pred budovou a je ukončená na stene suterénu. Práce zahŕňajú aj realizáciu kompletných stavebných konštrukcií suterénu, mimo vnútorných deliacich priečok.

Web developed by LINQ.