Nadstavba, prístavba, stavebné úpravy objektu Jalta, Michalovce

Spoločnosť Chemkostav, a.s. realizuje časť diela „Nadstavba, prístavba, stavebné úpravy objektu Jalta, Michalovce“.
S objednávateľom, spoločnosťou SABAR, s.r.o. bola Zmluva o dielo podpísaná dňa 5.5.2014.

Dotknutý objekt pozostáva z ubytovacej výškovej časti a prevádzkovej nižšej časti. Predmetom úprav je iba ubytovacia časť. Spoločnosť Chemkostav má zazmluvnené práce v rozsahu:

·         nadstavba železobetónovej monolitickej konštrukcie

·         prístavba výťahovej šachty

·         realizácia podláh, priečok a strešného plášťa na 6. nadzemnom podlaží

       ·         búracie práce