Exkluzívne odovzdávanie cien v Aténach

Dňa 27. mája 2014 sa konala slávnostná ceremónia pre finalistov súťaže European Business Awards. Na slávnostnom podujatí boli účastní podnikatelia, politici a akademici z celej Európy. Prestížnej súťaže podnikateľov sa zúčastnilo viac ako 17 000 firiem z 31 krajín. Do finále postúpilo 30 národných šampiónov, ktorí o víťazstvo súperili vo verejnom hlasovaní  a 100 Ruban d´Honneurs nominantov pre jednotlivé kategórie. Na slávnostnej ceremónii odovzdávania cien bolo vyhlásených 13 víťazov. 

Spoločnosť Chemkostav, a.s., ako víťaz podnikateľov Slovenskej republiky, získala titul Národný verejný  šampión už v januári tohto roku. Ocenenie vo forme medaily si prevzal predseda predstavenstva spoločnosti, Ing. Tibor Mačuga z rúk generálneho riaditeľa EBA, Adriana Trippa,  na odovzdávaní cien v Aténach.

v-texte-(1).jpegÚčasť na slávnostnom vyhodnotení European Business Awards v Grécku bola pre našu spoločnosť veľkou poctou. Tešíme sa z toho, že na tak významnom európskom podujatí sme mohli reprezentovať Slovensko. Ocenenie „National Public Champion“ je čerešničkou na pomyselnej torte a zároveň odmenou za dlhoročnú prácu všetkých zamestnancov Chemkostavu a.s.. Medaila EBA bude pre nás povzbudením a hlavne záväzkom do práce v ďalších rokoch. Za tento úspech ďakujeme nielen zamestnancom firmy, ale aj obchodným partnerom, investorom a širokej verejnosti za podporu vo verejnom hlasovaní. uviedol predseda predstavenstva, Ing. Tibor Mačuga.

Video z odovzdávania cien:  http://www.businessawardseurope.com/tv/set/11311