Chemkostav sa vracia do Ružomberka

Areál spoločnosti Mondi SCP, a.s. bude v niekoľkých mesiacoch obsadený chemkostavákmi. Naša spoločnosť podpísala zmluvu o dielo, ktorej predmetom je stavebná časť na ČOVke nového papierenského stroja PM19.


Čistiareň odpadových vôd je predmetom rozšírenia súčasnej výroby papiera v areáli Mondi SCP Ružomberok a spĺňa technické možnosti riešenia a požiadavky na spracovanie daných objektov podľa aktuálneho stavu.
ČOV so susednými časťami je určená na čistenie a úpravu vody z PS19. Hlavná ČOV PS19 sa nachádza v centrálnej časti areálu Mondi SCP, v blízkosti rieky Váh.