Chemkostav IS dosiahol svoju métu. Teraz stojí pred zahájením výstavby úseku rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ - Pstruša.

Výstavbu 7,8 km úseku Rýchlostnej cesty R2 Zvolen - Pstruša odštartoval podpis zmluvy o dielo medzi združením firiem Corsán - Corviam Construcción, S.A. a Chemkostav IS, s.r.o a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., ktorá nadobudla účinnosť 12.7.2014. Člen združenia, spoločnosť Chemkostav IS, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou renomovanej stavebnej spoločnosti Chemkostav, a.s. Michalovce.

Na trase úseku rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša, v celkovej dĺžke 7,850 km, sa nachádza spolu sedem trvalých mostných objektov, z toho jeden nadjazd nad rýchlostnou cestou a 3500 m protihlukových stien. Najnáročnejšie sú most nad potokom Hradná, ktorý je dlhý 206,8 metra, a most nad Slatinou a železničnou traťou dlhý 460,6 metra. Úsek začína v mimoúrovňovej križovatke Zvolenská Slatina. Trasa je vedená Zvolenskou kotlinou a končí pred mimoúrovňovou križovatkou Pstruša, za ktorou pokračuje nadväzujúci úsek Pstruša – Kriváň, ktorý je už vo výstavbe. Základným cieľom je vybudovanie modernej a kapacitnej pozemnej komunikácie - rýchlostnej cesty, pre bezpečné a plynulé vedenie prevažne tranzitnej a automobilovej dopravy v riešenom území.

Realizácia úseku Zvolen východ - Pstruša bude trvať 730 dní a jeho dokončenie je plánované na júl 2016. Tento úsek bude postavený za necelých 83 mil. EUR bez DPH a financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Doprava na roky 2007 až 2013. 

O projekte napísali:
http://auto.sme.sk/c/7284075/moze-sa-zacat-vystavba-useku-rychlostnej-cesty-r2-pri-zvolene.html#ixzz37S162aQt

http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/rychlostna-cesta-r2-pri-zvolene-moze-stavat-nds-podpisala-zmluvu.html