Bytový dom v Michalovciach

Od marca do júna tohto roku sa spoločnosť Chemkostav, a.s. podieľa na výstavbe železobetónového skeletu bytového domu GREENSIDE v Michalovciach.
Web developed by LINQ.