Bytový dom Kysucká 16 Košice „Kosmalt“

Bývalá turistická ubytovňa Kosmalt v Košiciach sa čoskoro zmení na nový bytový dom. Stavenisko stavby sme prevzali a práce plánujeme odovzdať do konca júla 2024.
 
Pôvodným účelom objektu bolo poskytovanie ubytovacích služieb. Budova je osadená v teréne s miernym svahom stúpajúcim smerom na západ na Kysuckej ulici v Košiciach. Riešený objekt je plánovaný ako bytový dom resp. budova slúžiaca na ubytovanie s doplnkovými funkciami – prenájom kancelárskych a prevádzkových priestorov. V rámci exteriéru je plánovaná obnova strechy, fasády a súvisiacich konštrukcií, obnova oceľových plošín, výstavba oporných múrov, sadové úpravy a práce súvisiace s úpravou inžinierskych sietí. V rámci prác v interiéri sa budú búrať vybrané nenosné priečky. Meniť sa budú vybrané okná, všetky označené interiérové dvere a vstupné dvere do objektu. Demontovať a meniť sa budú aj výťahy. Výmena výťahov je projekčne riešená do fáze prípravy elektroinštalácie. Budú sa zhadzovať keramické obklady hygienických priestorov. Na vybraných úsekoch stien sa budú osekávať maľby a a nahradia sa v závislosti od polohy a určenia tabuľkou miestností buď novými sadrovými omietkami, keramickým obkladom. Objekt bude “v stave po” charakterizovaný ako bytový dom. Vzniknú nové doplnkové a komerčné priestory so samostatnými vstupmi z exteriéru. Obytnú funkciu bude tvoriť 506 obytných buniek.