„Intenzifikácia výroby sladu“ v Michalovciach

Spoločnosť Chemkostav, a.s. uspela v súťaži o výstavbu „Intenzifikácia výroby sladu“, v rámci ktorej sa bude podieľať na rozšírení projektu SLADOVŇA Michalovce. Investorom projektu je spoločnosť SLADOVŇA, a.s. Michalovce.

SLADOVŇA Michalovce je jedným z najvýznamnejších producentov sladu na Slovensku. Nesie v sebe viac ako 50-ročnú históriu vo výrobe sladu. Hlavným cieľom projektu je rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti vybudovaním novej výrobnej jednotky v existujúcom areáli spoločnosti a jej technologickom napojení na súčasnú prevádzku.

Navrhovaná novostavba objektu Sladovne vrátane prípojok inžinierskych sietí bude slúžiť pre účely novej výrobnej linky pre kvalitnejšie spracovanie jačmeňa. Objekt je navrhovaný ako dvojpodlažný objekt, po bokoch zo severozápadnej strany päťpodlažný a z juhovýchodnej strany ako štvorpodlažný s plochou strechou.  Nosný systém budovy je vytvorený zo železobetónových stien a stropov, a je rozdelený do štyroch dilatačných celkov.

Výstavba začala v priebehu mesiaca júl 2018 a potrvá do jari 2019.

V polovici júna absolvovali naši kolegovia exkurziu v sladovni v Grazi v Rakúsku pred samotnou výstavbou projektu.
Web developed by LINQ.