Kariéra

Spoločnosť Chemkostav, a.s. hľadá do svojich radov mladých ľudí, ktorí majú chuť na seba pracovať a skúsených odborníkov, ktorí sa stanú súčasťou nášho tímu.

Pre študentov ponúkame možnosť získania štipendia a následného zamestnania v našej spoločnosti, pre zručných ponúkame možnosť rekvalifikačného kurzu.

Voľné pracovné pozície

Informácie pre uchádzača

V prípade Vášho záujmu o niektorú z otvorených pozícií v spoločnosti Chemkostav, a.s. nám zašlite Váš profesný životopis spolu so žiadosťou o prijatie do zamestnania na e-mailovú adresu chemkostav@chemkostav.eu alebo poštou do sídla spoločnosti. Do predmetu správy uveďte názov pozície, o ktorú máte záujem.

Ponúkame prácu

  • murárom, podmienkou je výučný list alebo rekvalifikačný kurz v danom obore.
  • tesárom, podmienkou je výučný list alebo rekvalifikačný kurz v danom obore.
  • majstrom, podmienkou je stredoškolské stavebné vzdelanie - odbor pozemné alebo vodohospodárske stavby a 3 roky praxe.
  • stavbyvedúcim, podmienkou je úplne  stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania, osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
  • prípravárom/ rozpočtárom, pre pozemné stavby.
  • prípravárom/ rozpočtárom, pre inžinierske stavby so zameraním na cestné staviteľstvo.